Get email notifications of blog updates

Monday, October 10, 2016

Jonah and the Underworld

יונה פרק ב
Jonah, Chapter 2
(1) Then Hashem appointed a big fish to swallow Jonah; then Jonah was in the innards of the fish three days and three nights.
(א) וַיְמַן יְקֹוָק דָּג גָּדוֹל לִבְלֹעַ אֶת יוֹנָה וַיְהִי יוֹנָה בִּמְעֵי הַדָּג שְׁלֹשָׁה יָמִים וּשְׁלֹשָׁה לֵילוֹת:
(2) Then Jonah prayed to Hashem his God from the innards of the fish.
(ב) וַיִּתְפַּלֵּל יוֹנָה אֶל יְקֹוָק אֱלֹהָיו מִמְּעֵי הַדָּגָה:
(3) And he said, “I called in my troubles to Hashem and He answered me; from the belly of Sheol I cried; You heard my voice.
(ג) וַיֹּאמֶר קָרָאתִי מִצָּרָה לִי אֶל יְקֹוָק וַיַּעֲנֵנִי מִבֶּטֶן שְׁאוֹל שִׁוַּעְתִּי שָׁמַעְתָּ קוֹלִי:
(4) “You cast me to the depths in the heart of the seas; and the river surrounded me; all of Your breakers and Your waves passed over me.
(ד) וַתַּשְׁלִיכֵנִי מְצוּלָה בִּלְבַב יַמִּים וְנָהָר יְסֹבְבֵנִי כָּל מִשְׁבָּרֶיךָ וְגַלֶּיךָ עָלַי עָבָרוּ:
(5) “And I said, ‘I was sent away from before Your eyes; but that I would again be able to see Your holy Temple.
(ה) וַאֲנִי אָמַרְתִּי נִגְרַשְׁתִּי מִנֶּגֶד עֵינֶיךָ אַךְ אוֹסִיף לְהַבִּיט אֶל הֵיכַל קָדְשֶׁךָ:
(6) “Waters enclosed me life threateningly; the depths surrounded me; reeds secured my head.
(ו) אֲפָפוּנִי מַיִם עַד נֶפֶשׁ תְּהוֹם יְסֹבְבֵנִי סוּף חָבוּשׁ לְרֹאשִׁי:
(7) “I descended to the edge of mountains; the land, its boards were about me forever; then You lifted my life from a pit, Hashem my God.
(ז) לְקִצְבֵי הָרִים יָרַדְתִּי הָאָרֶץ בְּרִחֶיהָ בַעֲדִי לְעוֹלָם וַתַּעַל מִשַּׁחַת חַיַּי יְקֹוָק אֱלֹהָי:
(8) “While my life became faint upon me, I remembered Hashem; then my prayer came to you, to your holy Temple.
(ח) בְּהִתְעַטֵּף עָלַי נַפְשִׁי אֶת יְקֹוָק זָכָרְתִּי וַתָּבוֹא אֵלֶיךָ תְּפִלָּתִי אֶל הֵיכַל קָדְשֶׁךָ:
(9) “Those who pay attention to false nothings, their kindness will abandon them.
(ט) מְשַׁמְּרִים הַבְלֵי שָׁוְא חַסְדָּם יַעֲזֹבוּ:
(10) “But I, with a voice of thanks will sacrifice to You; that which I vowed I will complete; salvation is Hashem’s.”
(י) וַאֲנִי בְּקוֹל תּוֹדָה אֶזְבְּחָה לָּךְ אֲשֶׁר נָדַרְתִּי אֲשַׁלֵּמָה יְשׁוּעָתָה לַיקֹוָק: ס
(11) Then Hashem said to the fish, then it spit out Jonah to the dry land.
(יא) וַיֹּאמֶר יְקֹוָק לַדָּג וַיָּקֵא אֶת יוֹנָה אֶל הַיַּבָּשָׁה: פ

Does Jonah show remorse? Does he repent? What about his prayer causes God to release him from the fish? What is the goal of his prayer?

פרקי דרבי אליעזר פרק י
Pirkei D’Rebbi Eliezer, Chapter 10
9th Century?
Rebbi Tarfon says, “That fish was appointed to swallow Jonah from the six days of Creation. As it says, ‘Then Hashem appointed a big fish to swallow Jonah,’ (Jonah 2:1).”
רבי טרפון אומר ממנה היה אותו הדג לבלע את יונה מששת ימי בראשית, שנאמר [יונה ב, א] וימן ה' דג גדול לבלע את יונה.
He entered its mouth like a person who enters the great synagogue and stood up. And the two eyes of the fish were like obsidian windows shining for Jonah. Rebbi Meir says, “There was one pearl hanging in the stomach of the fish shining for Jonah like the sun that shines in the afternoon. And it showed him everything in the sea and the depths.” And about him the verse says, “Light is planted for the righteous one,” (Psalms 97:11).
נכנס בפיו כאדם שהוא נכנס בבית הכנסת הגדולה, ועמד. והיו שתי עיניו של דג כחלונות אפומיות מאירות ליונה. רבי מאיר אומר מרגלית אחת היתה תלויה במעיו של דג מאירה ליונה כשמש הזה שהוא מאיר בצהרים, ומראה לו כל מה שבים ובתהומות. ועליו הכתוב אומר [תהלים צז, יא] אור זרע לצדיק.
Said the fish to Jonah, “Do you know that soon is my day to be eaten in the mouth of the Leviathan?” Jonah said to it, “Take me to him.” Jonah said to the Leviathan, “For you sake I descended to see your dwelling place. For in the future I will put a rope on your tongue, bring you up and sacrifice you for the great feast of the righteous.” He showed it the sign of Abraham [his circumcision]. He said, “Look at the covenant.” The Leviathan saw and fled from before Jonah a distance of two days.
אמר לו הדג ליונה אין אתה יודע שבא יומי להאכל בפיו של לויתן. אמר לו יונה הוליכני אצלו. אמר יונה ללויתן בשבילך ירדתי לראות מקום מדורך, שאני עתיד לתן חבל בלשונך ולהעלותך ולזבח אותך לסעודה הגדולה של צדיקים. הראהו חותמו של אברהם, אמר הבט לברית. וראה לויתן וברח מפני יונה מהלך שני ימים,
He said to him, “Behold, I saved you from the mouth of the Leviathan. Show me everything that is in the sea and the depths.” It showed him the great river of the waters of the ocean. As it says, “The depths surrounded me,” (Jonah 2:6). And it showed him the Sea of Reeds [Red Sea] that Israel passed through it, as it says, “Reeds secured my head,” (Ibid.). And it showed him the place from which the breakers of the sea and its waves emerge. As it says, “All of Your breakers and Your waves passed over me,” (Jonah 2:4). And it showed him the pillars of the earth and its foundations, as it says, “The land, its boards were about me forever,” (Jonah 2:7). It showed him Gehenom, as it says, “Then You lifted my life from a pit,” (Ibid.). It showed him the bottom of Sheol, as it says, “From the belly of Sheol I cried, You heard my voice,” (Jonah 2:3). It showed him the Temple of Hashem, as it says, “I descended to the edge of mountains,” (Jonah 2:7). From here we learn that Jerusalem stands on seven mountains. It showed him the foundation stone fixed in the depths below the Temple of Hashem and the children of Korach standing and praying on it.
אמר לו הרי הצלתיך מפיו של לויתן, הראני כל מה שבים ובתהומות. והראהו נהר גדול של מימי אוקינוס, שנאמר [יונה ב, ו] תהום יסבבני. והראהו ים סוף שעברו בתוכו ישראל, שנאמר [שם] סוף חבוש לראשי. והראהו מקום משברי ים וגליו יוצאים ממנו, שנאמר [שם ד] כל משבריך וגליך עלי עברו. והראהו עמודי ארץ ומכוניה, שנאמר [שם ז] הארץ בריחיה בעדי לעולם. והראהו גיהנם, שנאמר [שם] ותעל משחת חיי ה' אלהי. והראהו שאול תחתית, שנאמר [שם ג] מבטן שאול שועתי שמעת קולי. והראהו היכל ה', שנאמר [שם ז] לקצבי הרים ירדתי. מכאן אנו למדין שירושלים על שבעה הרים היא עומדת. הראהו אבן שתיה קבועה בתהומות תחת היכל ה', ובני קרח עומדים ומתפללין עליה.
The fish said to him, “Jonah, behold, you stand under the Temple of Hashem. Pray and you will be answered.” Jonah said to the fish, “Stay in your place, for I desire to pray.” The fish stood and Jonah began to pray before the Holy Blessed One. And he said before God, “Master of the Universe, You are called One who sends down and One who lifts ups. I descended. Lift me up. You are called One who kills and One who gives life. My soul has come to die; give life to me.” And he was not answered until this matter left his and mouth and he said, “That which I vowed I will complete,” (Jonah 2:10). That which I vowed to bring up the Leviathan and sacrifice it before You, I will complete on the day of the salvation of Israel.
אמר לו הדג, יונה, הרי אתה עומד תחת היכל ה', התפלל ואתה נענה, אמר יונה לדג, עמד במקום עמדך שאני מבקש להתפלל. עמד הדג, והתחיל יונה להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר לפניו רבונו של עולם, נקראת מוריד ומעלה. ירדתי העלני. נקראת ממית ומחיה, הרי נפשי הגיעה למות, החייני. ולא נענה עד שיצא מפיו דבר זה ואמר אשר נדרתי אשלמה [שם ב, י], אשר נדרתי להעלות את לויתן ולזבח אותו לפניך, אשלם ביום ישועת ישראל.
Immediately the Holy Blessed One gestured [moved lips?] and cast out Jonah, as it says, “Then Hashem said to the fish, then it spit out Jonah to the dry land,” (Jonah 2:11).
מיד רמז הקדוש ברוך הוא והשליך את יונה, שנאמר [שם יא] ויאמר ה' לדג ויקא את יונה אל היבשה.

What does the midrash fill in to the Jonah-fish saga? Does this show repentance?

תלמוד בבלי מסכת נדרים דף נא עמוד ב
Babylonian Talmud, Tractate Nedarim 51b
As is written, “Then Hashem appointed a big fish [דג] to swallow Jonah.” But it is written, “Then Jonah prayed to Hashem his God from the innards of the fish [דגה].”
דכתיב: וימן י"י דג גדול לבלוע את יונה, והכתיב: ויתפלל יונה אל י"י אלהיו ממעי הדגה!
This is not a difficulty. Perhaps a big fish spit him out and a small fish swallowed him.
הא לא קשיא, דלמא פלטיה דג גדול ובלעיה דג קטן


מסכתות קטנות מסכת שמחות ספר חיבוט הקבר פרק א, הלכה א
Minor Tractates, Tractate S’machot, Book of Knocking on the Grave, 1:1
“Hashem in wisdom set the earth; affixed the heavens with understanding,” (Proverbs 3:19). To teach you that when the Holy Blessed One created God’s world, God created it like one born of a woman. Just as one born of a woman starts with the navel and stretches here and there in four direction, so began the Holy Blessed One to create the world from the foundation stone and the holy of holies. And from it the world was founded, and for this it is called the foundation stone, for from it the Holy Blessed One began to create God’s world.
ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה [משלי ג:יט], ללמדך שכשברא הקב"ה את עולמו, כילוד אשה בראו. מה ילוד אשה מתחיל מטבורו ומותח לכאן ולכאן לארבעת צדדיו, כך התחיל הקב"ה לברוא את העולם מאבן שתיה ומקדש הקדשים, וממנה הושתת העולם, ולכך נקראת אבן שתיה שממנה התחיל הקב"ה לברוא את עולמו.


מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרקי בן עזאי פרק א, הלכה א
Minor Tractates, Tractate Derekh Eretz, Sayings of Ben Azzai 1:1
Ben Azzai says, “Anyone who places these four things on her heart and in front of her eyes, she will not long sin at all: from where she came, to where she is going, who is her judge, and what will be in the future.”  
בן עזאי אומר כל הנותן ארבעה דברים הללו על לבו וכנגד עיניו, שוב אינו חוטא לעולם, מאין בא, ולאן הוא הולך, ומי הוא דיינו, ומה הוא עתיד להיות.
From where she came: from a place of darkness. To where she is going: to a place of darkness and blackness. From where she came: from a place of impurity. To where she is going: to impurify others. From where she came: smelly saltiness and from a place that the eye is not able to see. To where she is going: to Sheol, and to judgement in Gehenom and [or] to be swept away in light. And who is her Judge? Know that her Judge is not flesh and blood but the  Master of all creation, blessed is God. And what will be in the future: maggots and worms, as it says, “Only that a human is a maggot and the son of a human a worm,” (Job 25:6)
מאין בא, ממקום חושך, ולאן הוא הולך, למקום חושך ואפילה. מאין בא, ממקום טומאה, ולאן הוא הולך, לטמא אחרים. מאין בא, מליחה סרוחה, וממקום שאין העין יכולה לשלוט, ולאן הוא הולך, לשאול, ולידון בגהינם, ולישטף באור. ומי הוא דיינו, תדע שאין דיינו בשר ודם אלא אדון כל המעשים ברוך הוא. ומה הוא עתיד להיות, רימה ותוליעה, שנאמר אף כי אנוש רמה ובן אדם תולעה (איוב כה:ו).

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף עה עמוד א
Babylonian Talmud, Tractate Bava Batra 75a
Said Rabbah said Rebbi Yochanan: in the future, the Holy Blessed One will make a feast for the righteous from the flesh of the Leviathan.
אמר רבה א"ר יוחנן: עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתן

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קי עמוד א
Babylonian Talmud, Tractate Sanhedrin, 110a
“But the children of Korach did not perish,” (26:11). It was taught, in the name of our teacher that they said, “A place was set apart for them in Gehennom and they sat upon it and sang a poem.”
ובני קרח לא מתו (במדבר סיני כו:יא), תנא, משום רבינו אמרו: מקום נתבצר להם בגיהנם, וישבו עליו ואמרו שירה.

איוב פרק מ
Job Chapter 40
(25) Can you drag the Leviathan with a hook, and with a rope press its tongue?
(כה) תִּמְשֹׁךְ לִוְיָתָן בְּחַכָּה וּבְחֶבֶל תַּשְׁקִיעַ לְשֹׁנוֹ:
(30) Will the fisherman have a feast of it, will it split it among the merchants?
(ל) יִכְרוּ עָלָיו חַבָּרִים יֶחֱצוּהוּ בֵּין כְּנַעֲנִים:

No comments:

Post a Comment